Судові справи  
Головна Про передачу Телепередачі Зворотній зв'язок Юридична консультація Глас народу
Консультація
Питання:
. Я проживаю в приватизированной квартире. Подскажите, кто по закону обязан ремонтировать в приватизированной квартире водопровод, отопление, канализацию. Кирилова Наталья , г.Житомир.

Відповідь:

Згiдно зi ст.13 Закону України "Про приватизацiю державного житлового фонду" експлуатацiйнi витрати на утримання приватизованих квартир сплачуються на рiвнi квартирної плати, встановленої для державного житла, а порядок оплати комунальних послуг в Українi єдиний, незалежно вiд форм власностi житла. Приватизованi квартири (будинки) утримуються за рахунок коштiв їхнiх власникiв згiдно з правилами користування примiщеннями житлових будинкiв та прибудинкових територiй, що затверджуються Кабiнетом  Мiнiстрiв України.
Усi види робiт i послуг, якi сплачуються мешканцями в складi квартирної плати, мають виконуватися житлово-експлуатацiйними органiзацiями на пiдставi укладених договорiв, термiн чинностi яких визначається за угодою обох сторiн. Договори мiж споживачами i виконавцями житлово-комунальних послуг укладаються на пiдставi типових договорiв, що передбачають права й обов'язки як виконавцiв житлово-комунальних послуг, так i споживачiв цих послуг, а також i умови припинення чинностi укладених договорiв. З деяких спiрних питань слiд звертатися до судiв.
Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.10.92 р. № 572 затверджено порядок участi в органiзацiї i фiнансуваннi ремонту житлових будинкiв, в яких приватизовано всi або частину квартир.
Вiдповiдно до п.7 ст.10 Закону України "Про приватизацiю державного житлового фонду" колишнi власники багатоповерхових будинкiв (органи мiсцевого самоврядування, державнi пiдприємства, органiзацiї чи установи, у вiданнi яких перебували житловi будинки до початку приватизацiї) зобов’язанi брати участь у роботах з ремонту, потреба в якому виникла в перiод або пiсля завершення приватизацiї.
Якщо в будинку приватизовано всi квартири, колишнiй власник фiнансує проведення лише перший пiсля приватизацiї ремонт у розмiрах згiдно з установленими нормативами.
До робiт, що виконуються пiд час першого ремонту, не належать роботи з ремонту окремих квартир, виконання яких є обов'язком власникiв або наймачiв квартир. До складу таких робiт не належать роботи з ремонту окремих квартир, виконання яких є обов'язком власникiв або наймачiв квартир.

Витрати, пов'язанi з поточним ремонтом покрiвлi, пiд'їздiв, сходових клiток, пiдвальних примiщень, несучих i захисних конструкцiй будинку, столярних виробiв, ремонтом обладнання спортивних i дитячих майданчикiв (за наявностi), включають до складу квартирної плати.
Создание и поддержка сайта - студия Web IT