Судові справи  
Головна Про передачу Телепередачі Зворотній зв'язок Юридична консультація Глас народу
Консультація
Питання:
Як призначається допомога на дітей одиноким матерям, які документи для цього треба подати?

Відповідь:

Право  на  допомогу  на  дітей одиноким матерям мають, згідно Закону України «Про державну допомогу сім’ям з діьтьми», одинокі матері (які не перебувають у шлюбі),  одинокі усиновителі,  якщо у свідоцтві  про  народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис  про  батька  (матір) проведено  в  установленому  порядку  державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері  (батька,  усиновителя) дитини. Право  на  допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) мають вдови та вдівці з дітьми, мати (батько) дітей у разі смерті одного з  батьків,  шлюб  між якими було розірвано до дня смерті,  які не одержують на них пенсію в разі втрати  годувальника  або  державну соціальну  допомогу.  Якщо  одинока  мати,  одинокий  усиновитель (вдова, вдівець), мати  (батько) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано  до  дня  смерті,  уклали  шлюб, то за ними зберігається право  на  отримання  допомоги  на  дітей,  які народилися чи були усиновлені  до  шлюбу,  за  умови  якщо ці діти не були усиновлені чоловіком  (дружиною). Жінка, яка  має дітей від особи,  з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство,  разом проживає і виховує дітей,  права на одержання допомоги,  встановленої на дітей одиноким  матерям,  не  має.  При реєстрації  цією  жінкою шлюбу з особою,  від якої вона має дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.
Допомога на дітей одиноким матерям призначається за наявності відповідної  довідки державного органу реєстрації актів цивільного стану   про   підстави  внесення  до  книги  реєстрації  народжень відомостей  про батька (матір) дитини. 
Допомога на  дітей  одиноким  матерям,  одиноким усиновителям (вдовам, вдівцям), матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які мають дітей віком до 16 років (учнів  -  до  18  років),  надається  у  розмірі,  що дорівнює  різниці  між  50  відсотками  прожиткового  мінімуму для дитини відповідного  віку  та  середньомісячним  сукупним  доходом сім'ї  в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців,  але не  менше  10   відсотків   прожиткового   мінімуму   для   дитини відповідного віку. Допомога на  дітей  одиноким  матерям,  одиноким усиновителям (вдовам, вдівцям), матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, шлюб  між  якими  було  розірвано до дня смерті,  призначається на кожну дитину.
Для  призначення  допомоги  на дітей одиноким матерям до органу  праці  та  соціального  захисту  населення  подаються такі документи:
1) заява про призначення допомоги,  що складається за формою, затвердженою Мінпраці;
2) довідка  державного  органу  реєстрації  актів  цивільного стану   про   підстави  внесення  до  книги  реєстрації  народжень відомостей про батька дитини;
3) копія свідоцтва про народження дитини;

     4) довідка про проживання дитини з матір'ю,  видана за місцем проживання  сім'ї. У разі неможливості одержати таку довідку орган праці  та  соціального захисту населення здійснює обстеження сім'ї за місцем проживання і складає акт із зазначенням факту проживання дитини  з  матір'ю.  У  разі  коли  дитина  навчається  за  межами населеного  пункту,  в  якому  проживає  мати,  і  не перебуває на повному  державному  утриманні,  замість  довідки  про  проживання дитини  з  матір'ю  подається довідка з місця проживання матері та довідка  з місця проживання (навчання) дитини.
Усиновителі подають також копію рішення про усиновлення.
Вдови  та  вдівці подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.
Мати  (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в  разі  втрати  годувальника або соціальну пенсію,  подають також копію свідоцтва про розірвання шлюбу,  копію свідоцтва про  смерть одного з батьків та довідку про те,  що вони не одержують на дітей зазначені пенсії. Якщо  одинока  мати  народила  дитину  за межами України і не може  подати  документ,  який  підтверджує  той  факт,  що  вона є одинокою матір'ю,  рішення про призначення їй допомоги  на  дитину
приймається  органом  праці  та  соціального  захисту населення на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім'ї  і  документа про  народження  дитини  легалізованого в установленому порядку.
Допомога  на  дітей  одиноким  матерям  призначається   з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення  дитиною  16-річного (учнями - 18-річного) віку включно.
Допомога на дітей одиноким матерям призначається органами праці та соціального захисту населення за  місцем  їх  проживання. Допомога  може  бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органі праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Создание и поддержка сайта - студия Web IT