Судові справи  
Головна Про передачу Телепередачі Зворотній зв'язок Юридична консультація Глас народу
  Конституція та Кодекси України

Сімейний кодекс України

Сторінки: [1] [2] [3] [4] 
   Стаття 156. Права та обов'язки неповнолітніх батьків

   1. Неповнолітні батьки мають такі ж права та обов'язки щодо
дитини, як і повнолітні батьки, і  можуть  їх  здійснювати
самостійно.

   2. Неповнолітні батьки, які досягли чотирнадцяти років, мають
право на звернення до суду за захистом прав та інтересів своєї
дитини.

   3. Неповнолітні батьки у суді мають право на безоплатну
правову допомогу.

   Стаття 157. Вирішення батьками питань щодо виховання дитини

   1. Питання виховання дитини вирішується батьками спільно.

   2. Той із батьків, хто  проживає  окремо  від  дитини,
зобов'язаний брати участь у її вихованні і має право на особисте
спілкування з нею.

   3. Той із батьків, з ким проживає дитина, не має права
перешкоджати тому з батьків, хто проживає окремо, спілкуватися з
дитиною та брати участь у її вихованні, якщо таке спілкування не
перешкоджає нормальному розвиткові дитини.

   4. Батьки  мають  право укласти договір щодо здійснення
батьківських прав та виконання обов'язків тим з них, хто проживає
окремо від дитини.

   Той з батьків, хто проживає з дитиною, у разі його ухилення
від виконання договору зобов'язаний відшкодувати матеріальну та
моральну шкоду, завдану другому з батьків.

   Стаття 158. Вирішення органом опіки та піклування спору щодо
         участі у вихованні дитини того з батьків, хто
         проживає окремо від неї

   1. За заявою матері, батька дитини орган опіки та піклування
визначає способи участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею
того з батьків, хто проживає окремо від неї.

   Рішення про це орган опіки та піклування постановляє на
підставі вивчення умов життя батьків, їхнього ставлення до дитини,
інших обставин, що мають істотне значення.

   2. Рішення органу опіки та піклування є обов'язковим до
виконання. Особа, яка ухиляється від виконання рішення органу
опіки та піклування, зобов'язана відшкодувати матеріальну та
моральну шкоду, завдану тому з батьків, хто проживає окремо від
дитини.

   Стаття 159. Вирішення судом спору щодо участі у вихованні
         дитини того з батьків, хто проживає окремо від
         неї

   1. Якщо той із батьків, з ким проживає дитина, чинить
перешкоди тому з батьків, хто проживає окремо, у спілкуванні з
дитиною та у її вихованні, зокрема якщо він ухиляється від
виконання рішення органу опіки та піклування, другий із батьків
має право звернутися до суду з позовом про усунення цих перешкод.

   2. Суд визначає способи участі одного з батьків у вихованні
дитини (періодичні чи систематичні побачення, можливість спільного
відпочинку, відвідування дитиною місця його проживання тощо),
місце та час їхнього спілкування, з урахуванням віку, стану
здоров'я дитини, поведінки батьків, а також інших обставин, що
мають істотне значення.

   В окремих випадках, якщо це викликано інтересами дитини, суд
може обумовити побачення з дитиною присутністю іншої особи.

   3. За  заявою заінтересованої сторони суд може зупинити
виконання рішення органу опіки та піклування до вирішення спору.

   4. У разі ухилення від виконання рішення суду особою, з якою
проживає дитина, суд за заявою того з батьків, хто проживає
окремо, може передати дитину для проживання з ним.

   5. Особа, яка ухиляється від  виконання  рішення  суду,
зобов'язана відшкодувати матеріальну та моральну шкоду, завдану
тому з батьків, хто проживає окремо від дитини.

   Стаття 160. Право батьків на визначення місця проживання
         дитини

   1. Місце проживання дитини, яка не досягла десяти років,
визначається за згодою батьків.

   2. Місце проживання дитини, яка досягла  десяти  років,
визначається за спільною згодою батьків та самої дитини.

   3. Якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини,
яка досягла чотирнадцяти років, визначається нею самою.

   Стаття 161. Спір між матір'ю та батьком щодо місця проживання
         малолітньої дитини

   1. Якщо мати та батько, які проживають окремо, не дійшли
згоди щодо того, з ким із них буде проживати малолітня дитина,
спір між ними може вирішуватися судом.

   При вирішенні спору щодо місця проживання дитини суд бере до
уваги ставлення  батьків  до  виконання  своїх  батьківських
обов'язків, особисту прихильність дитини до кожного з них, вік
дитини, стан її здоров'я та інші обставини, що мають істотне
значення.

   2. Суд не може передати дитину для проживання з тим із
батьків, хто не має самостійного доходу, зловживає спиртними
напоями  або  наркотичними  засобами,  може своєю аморальною
поведінкою зашкодити розвиткові дитини.

   3. Якщо суд визнав, що жоден із батьків не може створити
дитині належних умов для виховання та розвитку, на вимогу баби,
діда або інших родичів, залучених до участі у справі, дитина може
бути передана комусь із них.

   Якщо дитина не може бути передана жодній із цих осіб, суд на
вимогу органу опіки та піклування може постановити рішення про
відібрання дитини від особи, з якою вона проживає, і передання її
для опікування органові опіки та піклування.

   Стаття 162. Правові наслідки протиправної поведінки одного з
         батьків або іншої особи при визначенні місця
         проживання малолітньої дитини

   1. Якщо один з батьків або інша особа самочинно, без згоди
другого з батьків чи інших осіб, з якими на підставі закону або
рішення суду проживала малолітня дитина, змінить  її  місце
проживання, у тому числі способом її викрадення, суд за позовом
заінтересованої особи має право негайно постановити рішення про
відібрання дитини і повернення її тому, з ким вона проживала.

   Дитина не може бути повернута лише тоді, коли залишення її за
попереднім місцем проживання створюватиме реальну небезпеку для її
життя та здоров'я.

   2. Особа, яка самочинно змінила місце проживання малолітньої
дитини, зобов'язана відшкодувати матеріальну та моральну шкоду,
завдану тому, з ким вона проживала.

   Стаття 163. Право батьків на відібрання малолітньої дитини
         від інших осіб

   1. Батьки мають переважне право перед іншими особами на те,
щоб малолітня дитина проживала з ними.

   2. Батьки мають право вимагати відібрання малолітньої дитини
від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону
або рішення суду.

   3. Суд може відмовити у відібранні малолітньої дитини і
переданні її батькам або одному з них, якщо буде встановлено, що
це суперечить її інтересам.

   Стаття 164. Підстави позбавлення батьківських прав

   1. Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських
прав, якщо вона, він:

   1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого
закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести
місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;

   2) ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню
дитини;

   3) жорстоко поводяться з дитиною;

   4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;

   5) вдаються  до  будь-яких  видів  експлуатації  дитини,
примушують її до жебракування та бродяжництва;

   6) засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини.

   2. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав з
підстав, встановлених пунктами 2, 4 і 5 частини першої цієї
статті, лише у разі досягнення ними повноліття.

   3. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо
усіх своїх дітей або когось із них.

   4. Якщо суд при розгляді справи про позбавлення батьківських
прав виявить у діях батьків або одного з них ознаки злочину, він
порушує кримінальну справу.

   5. Рішення суду про позбавлення батьківських прав після
набрання  ним  законної сили суд надсилає державному органу
реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження
дитини. ( Статтю 164 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом
N 2710-IV ( 2710-15 ) від 23.06.2005 )

   Стаття 165. Особи, які мають право звернутися з позовом до
         суду про позбавлення батьківських прав

   1. Право на звернення до суду з позовом про позбавлення
батьківських прав мають один з батьків, опікун, піклувальник,
особа, в сім'ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров'я або
навчальний  заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та
піклування, прокурор, а  також  сама  дитина,  яка  досягла
чотирнадцяти років.

   Стаття 166. Правові наслідки позбавлення батьківських прав

   1. Особа, позбавлена батьківських прав:

   1)  втрачає  особисті  немайнові  права щодо дитини та
звільняється від обов'язків щодо її виховання;

   2) перестає бути законним представником дитини;

   3) втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються
сім'ям з дітьми;

   4) не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;

   5) не  може  одержати в майбутньому тих майнових прав,
пов'язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї
непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію
та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на
спадкування);

   6) втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.

   2. Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від
обов'язку щодо утримання дитини.

   Одночасно з позбавленням батьківських прав суд може на вимогу
позивача або за власною ініціативою вирішити питання про стягнення
аліментів на дитину.

   Стаття 167. Влаштування дитини, батьки  якої  позбавлені
         батьківських прав

   1. Якщо дитина проживала з тим із батьків, хто позбавлений
батьківських прав, суд вирішує питання про можливість їхнього
подальшого проживання в одному житловому приміщенні.

   2. Суд може постановити рішення про виселення того з батьків,
хто позбавлений батьківських прав, з житлового приміщення, у якому
він проживає з дитиною, якщо буде встановлено, що він має інше
житло, у яке може поселитися, або постановити рішення  про
примусовий поділ житла чи його примусовий обмін.

   3. Дитина за бажанням другого з батьків може бути передана
йому.

   4. Якщо дитина не може бути передана другому з батьків,
переважне право перед іншими особами на передання їм дитини мають,
за їхньою заявою, баба та дід дитини, повнолітні брати та сестри,
інші родичі.

   5. Якщо дитина не може бути передана бабі, дідові або іншим
родичам, мачусі, вітчиму, вона передається на опікування органові
опіки та піклування.

   6. Дитина,  яка була передана родичам, мачусі, вітчиму,
органові опіки та піклування, зберігає право на проживання у
житловому приміщенні, в якому вона проживала, і може у будь-який
час повернутися до нього.

   7. Порядок відібрання і передання дитини  встановлюється
законом.

   Стаття 168. Побачення  з  дитиною  матері, батька, які
         позбавлені батьківських прав

   1. Мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають право на
звернення до суду із заявою про надання їм права на побачення з
дитиною.

   Суд може дозволити разові, періодичні побачення з дитиною,
якщо це не завдасть шкоди її життю, здоров'ю та моральному
вихованню, за умови присутності іншої особи.

   Стаття 169. Поновлення батьківських прав

   1. Мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають право на
звернення до суду з позовом про поновлення батьківських прав.

   2. Поновлення батьківських прав неможливе, якщо дитина була
усиновлена і усиновлення не скасоване або не визнане недійсним
судом.

   3. Поновлення  батьківських прав неможливе, якщо на час
розгляду справи судом дитина досягла повноліття.

   4. Суд перевіряє, наскільки змінилася  поведінка  особи,
позбавленої батьківських прав, та обставини, що були підставою для
позбавлення батьківських прав, і постановляє рішення відповідно до
інтересів дитини.

   5. При вирішенні справи про поновлення батьківських прав
одного з батьків суд бере до уваги думку другого з батьків, інших
осіб, з ким проживає дитина.

   6. Рішення суду про поновлення батьківських прав після
набрання  ним  законної сили суд надсилає державному органу
реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження
дитини. ( Статтю 169 доповнено частиною згідно  із Законом
N 2710-IV ( 2710-15 ) від 23.06.2005 )

   7. У разі відмови в позові про поновлення батьківських прав
повторне звернення із позовом про поновлення батьківських прав
можливе лише після спливу одного року з часу набрання чинності
рішенням суду про таку відмову.

   Стаття 170. Відібрання дитини від батьків без позбавлення їх
         батьківських прав

   1. Суд може постановити рішення про відібрання дитини від
батьків або одного з них, не позбавляючи їх батьківських прав, у
випадках, передбачених пунктами 2-5 частини першої статті 164
цього Кодексу, а також в інших випадках, якщо залишення дитини у
них є небезпечним для її життя, здоров'я і морального виховання.

   У цьому разі дитина передається другому з батьків, бабі,
дідові, іншим родичам - за їх бажанням або органові опіки та
піклування.

   2. У виняткових випадках, при безпосередній загрозі для життя
або здоров'я дитини, орган опіки та піклування або прокурор мають
право постановити рішення про негайне відібрання дитини від
батьків.

   У цьому разі орган опіки та піклування зобов'язаний негайно
повідомити прокурора та у семиденний строк після постановлення
рішення звернутися до суду з позовом про позбавлення батьків чи
одного з них батьківських прав або про відібрання дитини від
матері, батька без позбавлення їх батьківських прав.

   З таким позовом до суду має право звернутися прокурор.

   3. Якщо відпадуть причини,  які  перешкоджали  належному
вихованню  дитини  її батьками, суд за заявою батьків може
постановити рішення про повернення їм дитини.

   4. При задоволенні позову про відібрання дитини від матері,
батька без позбавлення їх батьківських прав суд вирішує питання
про стягнення з них аліментів на дитину.

   5.  Положення  частин  першої  -  третьої  цієї статті
застосовуються до відібрання дитини від інших осіб, з якими вона
проживає.

   Стаття 171. Врахування думки дитини при вирішенні питань, що
         стосуються її життя

   1. Дитина має право на те, щоб бути вислуханою батьками,
іншими членами сім'ї, посадовими особами з питань, що стосуються
її особисто, а також питань сім'ї.

   2. Дитина, яка може висловити свою думку, має бути вислухана
при  вирішенні  між батьками, іншими особами спору щодо її
виховання, місця проживання, у тому числі при вирішенні спору про
позбавлення батьківських прав, поновлення батьківських прав, а
також спору щодо управління її майном.

   3. Суд має право постановити рішення всупереч думці дитини,
якщо цього вимагають її інтереси.

   Стаття 172. Обов'язок дитини, повнолітніх дочки та сина
         піклуватися про батьків

   1. Дитина, повнолітні дочка, син зобов'язані піклуватися про
батьків, проявляти про них турботу та надавати їм допомогу.

   2. Повнолітні дочка, син мають право звернутися за захистом
прав та інтересів непрацездатних, немічних батьків як їх законні
представники, без спеціальних на те повноважень.

   3. Якщо  повнолітні дочка, син не піклуються про своїх
непрацездатних, немічних батьків, з них можуть бути за рішенням
суду стягнуті кошти на покриття витрат, пов'язаних із наданням
такого піклування.

               Глава 14

         ПРАВА БАТЬКІВ І ДІТЕЙ НА МАЙНО

   Стаття 173. Роздільність майна батьків і дітей

   1. Батьки і діти, зокрема ті, які спільно проживають, можуть
бути самостійними власниками майна.

   2. При  вирішенні  спору  між  батьками та малолітніми,
неповнолітніми дітьми, які спільно проживають, щодо належності їм
майна вважається, що воно є власністю батьків.

   Стаття 174. Право власності дитини на майно, призначене для
         її розвитку, навчання та виховання

   1. Майно, придбане батьками або одним із них для забезпечення
розвитку, навчання та виховання дитини (одяг, інші речі особистого
вжитку, іграшки, книги, музичні інструменти, спортивне обладнання
тощо), є власністю дитини.

   Стаття 175. Право спільної сумісної власності батьків і
          дітей

   1. Майно, набуте батьками і дітьми за рахунок їхньої спільної
праці чи спільних коштів, належить їм на праві спільної сумісної
власності.

   Стаття 176. Права батьків та дітей щодо користування майном

   1. Батьки зобов'язані передати у користування дитини майно,
яке має забезпечити її виховання та розвиток.

   2. Права батьків та дітей на користування житлом, яке є
власністю когось із них, встановлюються законом.

   Стаття 177. Управління майном дитини

   1. Батьки управляють майном, належним малолітній дитині, без
спеціального на те повноваження. Батьки зобов'язані дбати про
збереження та використання майна дитини в її інтересах.

   Якщо малолітня дитина може самостійно визначити свої потреби
та інтереси, батьки здійснюють управління її майном, враховуючи
такі потреби та інтереси.
( Частина перша статті 177 в редакції Закону N 2620-IV ( 2620-15 )
від 02.06.2005 )

   2. Батьки малолітньої дитини не мають права без дозволу
органу опіки та піклування вчиняти такі правочини щодо її майнових
прав:

   укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню
та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу
або обміну житлового будинку, квартири;

   видавати письмові зобов'язання від імені дитини;

   відмовлятися від майнових прав дитини.
( Статтю 177 доповнено частиною згідно із Законом N 2620-IV
( 2620-15 ) від 02.06.2005 )

   3. Батьки мають право дати згоду на вчинення неповнолітньою
дитиною правочинів, передбачених частиною другою цієї статті, лише
з дозволу органу опіки та піклування. ( Статтю 177 доповнено
частиною згідно із Законом N 2620-IV ( 2620-15 ) від 02.06.2005 )

   4. При вчиненні одним із батьків правочинів щодо майна
малолітньої дитини вважається, що він діє за згодою другого з
батьків. Другий з батьків має право звернутися до суду з вимогою
про визнання правочину недійсним як укладеного без його згоди,
якщо цей правочин виходить за межі дрібного побутового.

   5. Батьки вирішують питання про управління майном дитини
спільно. Спори, які виникають між батьками щодо управління майном
дитини, можуть вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

   6. Після припинення управління батьки зобов'язані повернути
дитині майно, яким вони управляли, а також доходи від нього.

   7. Неналежне  виконання  батьками  своїх обов'язків щодо
управління майном дитини є підставою для покладення на них
обов'язку відшкодувати завдану їй матеріальну шкоду та повернути
доходи, одержані від управління її майном. ( Частина сьома статті
177 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2620-IV ( 2620-15 )
від 02.06.2005 )

   Стаття 178. Використання доходу від майна дитини

   1. Дохід,  одержаний  від використання майна малолітньої
дитини, батьки мають право використовувати на виховання  та
утримання інших дітей та на невідкладні потреби сім'ї.

   2. Неповнолітня дитина розпоряджається доходом від свого
майна відповідно до Цивільного кодексу України ( 435-15 ).

   Стаття 179. Право власності на аліменти, одержані на дитину

   1. Аліменти, одержані на дитину, є власністю того з батьків,
на ім'я кого вони виплачуються, і мають використовуватися за
цільовим призначенням.

   Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні
аліментами, які одержані для її утримання.

   2. У разі смерті того з батьків, з ким проживала дитина,
аліменти є власністю дитини.

   Опікун розпоряджається аліментами, які одержані для утримання
малолітньої дитини.

   Неповнолітня дитина  має  право  на самостійне одержання
аліментів та розпоряджання ними відповідно до Цивільного кодексу
України ( 435-15 ).

               Глава 15

      ОБОВ'ЯЗОК МАТЕРІ, БАТЬКА УТРИМУВАТИ ДИТИНУ
            ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ

   Стаття 180. Обов'язок батьків утримувати дитину

   1. Батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею
повноліття.

   Стаття 181. Способи виконання батьками обов'язку утримувати
         дитину

   1. Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину
визначаються за домовленістю між ними.

   2. За домовленістю між батьками дитини той із них, хто
проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в
грошовій і (або) натуральній формі.

   3. За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти)
присуджуються у частці від доходу її матері, батька і (або) у
твердій грошовій сумі.

   4. У разі виїзду одного з батьків за кордон на постійне
проживання у державу, з якою Україна не має договору про надання
правової допомоги, аліменти стягуються в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.

   5. Якщо місце проживання  батьків  невідоме,  або  вони
ухиляються  від  сплати  аліментів, або не мають можливості
утримувати дитину, дитині  призначається  тимчасова  державна
допомога, яка не може бути меншою, ніж 30 відсотків прожиткового
мінімуму для дитини відповідного віку. Порядок призначення цієї
тимчасової державної допомоги визначається Кабінетом Міністрів
України. ( Частина п'ята статті 181 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 2901-IV ( 2901-15 ) від 22.09.2005 )

   Стаття 182. Обставини, які враховуються судом при визначенні
         розміру аліментів

   1. При визначенні розміру аліментів суд враховує:

   1) стан здоров'я та матеріальне становище дитини;

   2) стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів;

   3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних
чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;

   4) інші обставини, що мають істотне значення.

   2. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути
меншим,  ніж  30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку, за винятком випадків, передбачених статтею 184
цього Кодексу. ( Частина друга статті 182 в редакції Закону
N 2901-IV ( 2901-15 ) від 22.09.2005 )

   Стаття 183.  Визначення  розміру аліментів у частці від
          заробітку (доходу) матері, батька дитини

   1. Частка заробітку (доходу) матері, батька,  яка  буде
стягуватися як аліменти на дитину, визначається судом.

   2. Якщо стягуються аліменти на двох і більше дітей, суд
визначає єдину частку від заробітку (доходу) матері, батька на їх
утримання, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною
повноліття.

   3. Якщо після досягнення повноліття найстаршою дитиною ніхто
з батьків не звернувся до суду з позовом про визначення розміру
аліментів на інших дітей, аліменти стягуються за вирахуванням тієї
рівної частки, що припадала на дитину, яка досягла повноліття.

   Стаття 184. Визначення розміру аліментів у твердій грошовій
         сумі

   1. Якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід,
частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших
обставин, що мають істотне значення, суд за заявою платника або
одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій
сумі.

   2. Розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій
сумі, підлягає індексації відповідно до закону.

   Стаття 185. Участь батьків у додаткових витратах на дитину

   1. Той з батьків, з кого присуджено стягнення аліментів на
дитину, а також той з батьків, до кого вимога про стягнення
аліментів не була подана, зобов'язані брати участь у додаткових
витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком
здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо).

   2. Розмір участі одного з батьків у додаткових витратах на
дитину в разі спору визначається за рішенням суду, з урахуванням
обставин, що мають істотне значення.

   Додаткові витрати на дитину можуть фінансуватися наперед або
покриватися після їх фактичного понесення разово, періодично або
постійно.

   Стаття 186. Контроль органу опіки та піклування за цільовим
         витрачанням аліментів

   1. За заявою платника аліментів або за власною ініціативою
орган опіки та піклування перевіряє цільове витрачання аліментів.

   2. У разі нецільового витрачання аліментів платник має право
звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або
про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у
відділенні Державного ощадного банку України.

   Стаття 187. Відрахування аліментів на дитину за ініціативою
         платника

   1. Один із батьків може подати заяву за місцем роботи, місцем
виплати пенсії, стипендії про відрахування аліментів на дитину з
його заробітної плати, пенсії, стипендії у розмірі та на строк,
які визначені у цій заяві.

   Така заява може бути ним відкликана.

   2. На підставі заяви одного з батьків аліменти відраховуються
не пізніше триденного строку від дня, встановленого для виплати
заробітної плати, пенсії, стипендії.

   3. На підставі заяви одного з батьків аліменти можуть бути
відраховані і тоді, коли загальна сума, яка підлягає відрахуванню
на підставі заяви та виконавчих документів, перевищує половину
заробітної плати, пенсії, стипендії, а також якщо з нього вже
стягуються аліменти на іншу дитину.

   Стаття 188. Звільнення батьків від обов'язку  утримувати
         дитину

   1. Батьки можуть бути звільнені від обов'язку утримувати
дитину, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і
забезпечує повністю її потреби.

   2. Батьки можуть бути звільнені від обов'язку утримувати
дитину тільки за рішенням суду. Якщо дитина перестала отримувати
дохід або її дохід зменшився, заінтересована особа має право
звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів. ( Статтю 188
доповнено частиною другою згідно із Законом N 2901-IV ( 2901-15 )
від 22.09.2005 )

   Стаття 189. Договір між батьками про сплату аліментів на
         дитину

   1. Батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на
дитину, у якому визначити розмір та строки виплати. Умови договору
не можуть порушувати права дитини, які встановлені цим Кодексом.

   Договір укладається  у  письмовій  формі  і  нотаріально
посвідчується.

   2. У разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за
договором аліменти з нього можуть стягуватися  на  підставі
виконавчого напису нотаріуса.

   Стаття 190. Припинення права на аліменти на дитину у зв'язку
         з набуттям права власності на нерухоме майно

   1. Той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків,
хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування
можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини
у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий
будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).

   Такий договір нотаріально посвідчується і підлягає державній
реєстрації.

   Якщо дитина досягла чотирнадцяти років, вона бере участь в
укладенні цього договору.

   2. Набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина
або дитина і той із батьків, з ким вона проживає, на праві
спільної часткової власності на це майно.

   У разі укладення такого договору той із батьків, з ким
проживає дитина, зобов'язується самостійно утримувати її.

   3. Укладення  договору не звільняє того з батьків, хто
проживає окремо, від обов'язку брати участь у додаткових витратах
на дитину.

   4. На майно, одержане за договором відповідно до частини
першої цієї статті, не може бути звернене стягнення.

   5. Майно, одержане дитиною за цим договором, може бути
відчужене до досягнення нею повноліття лише з дозволу органу опіки
та піклування.

   6. Договір, укладений відповідно до частини першої цієї
статті,  визнається  судом  недійсним за вимогою відчужувача
нерухомого майна у разі виключення його імені як батька з актового
запису про народження дитини.

   У разі  визнання  договору  недійсним  у  відчужувача
відновлюється право власності на нерухоме майно.

   7. За позовом відчужувача нерухомого майна договір, укладений
відповідно до частини першої цієї статті, може бути розірваний у
разі невиконання тим із батьків, з ким проживає дитина, обов'язку
по її утриманню.

   Стаття 191. Час, з якого присуджуються аліменти на дитину

   1. Аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня
пред'явлення позову.

   2. Аліменти за минулий час можуть бути присуджені, якщо
позивач подасть суду докази того, що він вживав заходів щодо
одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати у
зв'язку з ухиленням останнього від їх сплати. У цьому разі суд
може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за три
роки.

   Стаття 192. Зміна розміру аліментів

   1. Розмір  аліментів,  визначений  за рішенням суду або
домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено
за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у
разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або
поліпшення здоров'я когось із них.

   2. Розмір аліментів може бути зменшено, якщо дитина перебуває
на утриманні держави, територіальної громади або юридичної особи
за заявою батьків уповноваженого територіальної громади, юридичної
особи, на утриманні якої перебуває дитина, та за згодою органу
опіки і піклування. ( Частина друга статті 192 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2901-IV ( 2901-15 ) від 22.09.2005 )

   Стаття 193. Стягнення аліментів та інших коштів на дитину,
         яка перебуває у закладі охорони здоров'я,
         навчальному або іншому закладі

   1.  Влаштування  дитини  до  закладу  охорони здоров'я,
навчального або іншого закладу не припиняє стягнення аліментів на
користь того з батьків, з ким до цього проживала дитина, якщо вони
витрачаються за цільовим призначенням.
   2.  Якщо  батьки не беруть участі в утриманні дитини,
влаштованої  до  державного або комунального закладу охорони
здоров'я, навчального або іншого закладу, аліменти на дитину
можуть бути стягнуті з них на загальних підставах.
   3. За рішенням суду аліменти можуть перераховуватися на
особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку
України.
   4. На особистий рахунок дитини перераховуються також державні
пенсії, інші види допомоги та відшкодування шкоди у зв'язку з
втратою годувальника.

  Стаття 194.  Стягнення  аліментів  за  минулий  час  та
         заборгованості за аліментами

   1. Аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом за
минулий час, але не більш як за три роки, що  передували
пред'явленню виконавчого листа до виконання.

   2. Якщо за виконавчим листом, пред'явленим до виконання,
аліменти не стягувалися у зв'язку з розшуком платника аліментів
або у зв'язку з його перебуванням за кордоном, вони мають бути
сплачені за весь минулий час.

   3. Заборгованість за аліментами, які стягуються відповідно до
статті 187 цього Кодексу, погашається за заявою платника шляхом
відрахувань з його заробітної плати, пенсії, стипендії за місцем
їх одержання або стягується за рішенням суду.

   4. Заборгованість за аліментами стягується незалежно від
досягнення дитиною повноліття, а у випадку, передбаченому статтею
199 цього Кодексу, - до досягнення нею двадцяти трьох років.

   5. Положення частин першої - третьої цієї статті, а також
статей  195-197 цього Кодексу застосовуються і до стягнення
аліментів іншим особам, які визначені цим Кодексом.

   Стаття 195. Визначення  заборгованості  за  аліментами,
         присудженими у частці від заробітку (доходу)

   1. Заборгованість за аліментами, присудженими у частці від
заробітку (доходу), визначається виходячи з фактичного заробітку
(доходу), який платник аліментів одержував за час, протягом якого
не провадилося їх стягнення.

   2. Якщо платник аліментів не працював на час виникнення
заборгованості, але працює на час  визначення  її  розміру,
заборгованість  визначається із заробітку (доходу), який він
одержує.

   3. Якщо платник аліментів не працював на час виникнення
заборгованості і не працює на час визначення її розміру, вона
обчислюється виходячи із середньої заробітної плати працівника
відповідної кваліфікації або некваліфікованого працівника для
даної місцевості.

   4. Розмір заборгованості за аліментами обчислюється державним
виконавцем, а у разі спору - судом.

   Стаття 196. Відповідальність за прострочення сплати аліментів

   1. При  виникненні  заборгованості  з  вини  особи, яка
зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду,  одержувач
аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного
відсотка від  суми  несплачених  аліментів  за  кожен  день
прострочення.

   2. Розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням
матеріального та сімейного стану платника аліментів.

   3. Неустойка не сплачується, якщо платник  аліментів  є
неповнолітнім.

   Стаття 197. Встановлення  строку  сплати заборгованості.
         Звільнення  від  сплати  заборгованості  за
         аліментами

   1. З урахуванням матеріального та сімейного стану платника
аліментів  суд  може  відстрочити  або  розстрочити  сплату
заборгованості за аліментами.

   2. За позовом платника аліментів суд може повністю або
частково звільнити його від сплати заборгованості за аліментами,
якщо вона виникла у зв'язку з його тяжкою хворобою або іншою
обставиною, що має істотне значення.

   3. Суд може звільнити  платника  аліментів  від  сплати
заборгованості, якщо буде встановлено, що вона виникла внаслідок
непред'явлення без поважної причини виконавчого листа до виконання
особою, на користь якої присуджено аліменти.

               Глава 16

       ОБОВ'ЯЗОК БАТЬКІВ УТРИМУВАТИ ПОВНОЛІТНІХ
         ДОЧКУ, СИНА ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ

   Стаття 198. Підстави виникнення обов'язку батьків утримувати
         повнолітніх дочку, сина

   1. Батьки  зобов'язані  утримувати  своїх  повнолітніх
непрацездатних дочку, сина, які потребують матеріальної допомоги,
якщо вони можуть таку матеріальну допомогу надавати.

   Стаття 199. Обов'язок батьків утримувати повнолітніх дочку,
         сина, які продовжують навчання

   1. Якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у
зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов'язані
утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони
можуть надавати матеріальну допомогу.

   2. Право  на  утримання  припиняється у разі припинення
навчання.

   3. Право на звернення до суду з позовом про стягнення
аліментів має той з батьків, з ким проживає дочка, син, а також
самі дочка, син, які продовжують навчання.

   Стаття 200. Розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина

   1. Суд визначає розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина у
твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу)
платника аліментів з урахуванням обставин, зазначених у статті 182
цього Кодексу.

   2. При визначенні розміру аліментів з одного з батьків суд
бере до уваги можливість надання утримання другим з батьків,
своїми дружиною, чоловіком та повнолітніми дочкою, сином.

   Стаття 201. Застосування норм цього Кодексу до відносин щодо
         обов'язку батьків утримувати повнолітніх дочку,
         сина

   1. До відносин між батьками і дочкою, сином щодо надання їм
утримання застосовуються норми статей 187, 189-192 і 194-197 цього
Кодексу.

               Глава 17

      ОБОВ'ЯЗОК ПОВНОЛІТНІХ ДОЧКИ, СИНА УТРИМУВАТИ
          БАТЬКІВ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ

   Стаття 202. Підстави виникнення обов'язку повнолітніх дочки,
         сина утримувати батьків

   1. Повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які
є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.

   2. Якщо мати, батько були позбавлені батьківських прав і ці
права не були поновлені, обов'язок утримувати матір, батька у
дочки, сина, щодо яких вони були позбавлені батьківських прав, не
виникає.

   Стаття 203. Обов'язок дочки, сина брати участь у додаткових
         витратах на батьків

   1. Дочка, син крім сплати аліментів зобов'язані брати участь
у додаткових витратах на батьків, викликаних тяжкою хворобою,
інвалідністю або немічністю.

   Стаття 204. Звільнення дочки, сина від обов'язку утримувати
         матір, батька

   1. Дочка, син можуть бути звільнені судом від обов'язку
утримувати матір, батька та обов'язку брати участь у додаткових
витратах, якщо буде встановлено, що мати, батько ухилялися від
виконання своїх батьківських обов'язків.

   У виняткових випадках суд може присудити з дочки, сина
аліменти на строк не більш як три роки.

   Стаття 205. Визначення розміру аліментів на батьків

   1. Суд  визначає розмір аліментів на батьків у твердій
грошовій сумі і (або) у частці від заробітку  (доходу)  з
урахуванням матеріального та сімейного стану сторін.

   2. При визначенні розміру аліментів та додаткових витрат суд
бере до уваги можливість одержання утримання від інших дітей, до
яких не пред'явлено позову про стягнення аліментів, дружини,
чоловіка та своїх батьків.

   Стаття 206. Стягнення з дитини витрат на догляд та лікування
         батьків

   1. У виняткових випадках, якщо мати, батько є тяжко хворими,
інвалідами, а дитина (стаття 6 цього Кодексу) має достатній дохід
(заробіток), суд може постановити рішення про стягнення з неї
одноразово або протягом певного строку коштів на покриття витрат,
пов'язаних з лікуванням та доглядом за ними.
Создание и поддержка сайта - студия Web IT